HC Sibir Novosibirsk

Latest Fights

I. Safonov (KAZ) vs. J. Lipon (NOV)
Date01/03/22
I. Safonov (KAZ) vs. J. Lipon (NOV)
N. Shashkov (NOV) vs. Y. Voronkov (CHE)
Date10/18/21
N. Shashkov (NOV) vs. Y. Voronkov (CHE)
I. Rydchenko (CHE) vs. A. Yakovlev (NOV)
Date10/08/21
I. Rydchenko (CHE) vs. A. Yakovlev (NOV)
T. Murphy (NOV) vs. S. Goncharuk (TOR)
Date09/07/21
T. Murphy (NOV) vs. S. Goncharuk (TOR)
N. Timashov (NOV) vs. K. Holzer (AVT)
Date02/27/21
N. Timashov (NOV) vs. K. Holzer (AVT)
A. Yermakov (NOV) vs. J. Lehtera (SPA)
Date02/25/21
A. Yermakov (NOV) vs. J. Lehtera (SPA)
D. Dietz (AST) vs. N. Shashkov (NOV)
Date02/05/21
D. Dietz (AST) vs. N. Shashkov (NOV)
V. Osnovin (TRA) vs. I. Pastukhov (NOV)
Date01/28/21
V. Osnovin (TRA) vs. I. Pastukhov (NOV)
P. Poryadin (NIZ) vs. E. Chesalin (NOV)
Date01/26/21
P. Poryadin (NIZ) vs. E. Chesalin (NOV)
I. Shinkevich (MIN) vs. N. Shashkov (NOV)
Date11/11/20
I. Shinkevich (MIN) vs. N. Shashkov (NOV)

Year By Year Fight Totals

SeasonFight Card
2021-2022 Regular SeasonFight Card
2020-2021 Regular SeasonFight Card
2019-2020 Regular SeasonFight Card
2018-2019 Regular SeasonFight Card
2017-2018 Regular SeasonFight Card
2016-2017 Regular SeasonFight Card
2015-2016 PostseasonFight Card
2015-2016 Regular SeasonFight Card
2014-2015 PostseasonFight Card
2014-2015 Regular SeasonFight Card

Team Fight Stats