January 26, 2021
VS
3rd Period - 2:17
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Evgeny Chesalin 0 votes
Pavel Poryadin 0 votes
Draw 0 votes