November 11, 2020
VS
2nd Period - 1:40
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Nikita Shashkov 0 votes
Ilya Shinkevich 0 votes
Draw 0 votes