September 22, 2014
VS
2nd Period - 8:13
2014-2015 Preseason Season
Voting Results
Jamie Oleksiak 100% (2 votes)
Jacob Doty 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)