May 13, 2022
VS
1st Period - 8:12
2021-2022 Postseason Season
Voting Results
Dalton Smith 5.6% (1 votes)
Jacob Doty 55.6% (10 votes)
Draw 38.9% (7 votes)

Past User Reviews