February 28, 2013
VS
2nd Period - 4:58
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Devon Rymarchuk 0 votes
Draw 0 votes