October 26, 2012
VS
2nd Period - 8:57
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Anthony Mantha 0 votes
Jan Kostalek 0 votes
Draw 0 votes