November 09, 2011
VS
1st Period - 2:03
2011-2012 Regular Season
Voting Results
Richard Clune 100% (2 votes)
Ryan Hollweg 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)