April 09, 2002
VS
3rd Period - 20:00
2001-2002 Postseason Season
Voting Results
Nate Thompson 0 votes
Igor Agarunov 0 votes
Draw 0 votes