January 19, 2004
VS
3rd Period - 11:20
2003-2004 Regular Season
Voting Results
Martin Lapointe 0% (0 votes)
Chris Simon 86.7% (13 votes)
Draw 13.3% (2 votes)