September 21, 2001
VS
1st Period - 17:12
2001-2002 Preseason Season
Voting Results
Martin Lapointe 0 votes
Joey Tetarenko 0 votes
Draw 0 votes