March 26, 2014
VS
3rd Period - 20:00
2013-2014 Postseason Season
Voting Results
Ilya Kovalchuk 100% (2 votes)
Jonas Holos 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)