May 05, 2021
VS
1st Period - 6:55
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Niko Mikkola 44.8% (13 votes)
Maxime Comtois 24.1% (7 votes)
Draw 31% (9 votes)

Past User Reviews