September 28, 2019
VS
3rd Period - 8:30
2019-2020 Preseason Season
Voting Results
Ben Thomson 0 votes
Mason Geertsen 0 votes
Draw 0 votes