September 27, 2019
VS
2nd Period - 12:20
2019-2020 Preseason Season
Voting Results
Mason Geertsen 0 votes
Ben Thomson 0 votes
Draw 0 votes