February 05, 2010
VS
1st Period - 9:43
2009-2010 Regular Season
Voting Results
Jeremy Yablonski 100% (1 votes)
Zack FitzGerald 0% (0 votes)
Draw 0% (0 votes)