April 22, 1997
VS
3rd Period - 18:39
1996-1997 Postseason Season
Voting Results
Mike Peluso 0% (0 votes)
Jamie Pushor 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)