January 14, 2018
VS
1st Period - 2:19
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Mason Geertsen 0 votes
Jimmy Oligny 0 votes
Draw 0 votes