February 01, 2013
VS
3rd Period - 16:56
2012-2013 Regular Season
Voting Results
Denis Khlystov 20% (1 votes)
Nikolai Zherdev 60% (3 votes)
Draw 20% (1 votes)