March 27, 2005
VS
1st Period - 14:34
2004-2005 Regular Season
Voting Results
Johnny Boychuk 0 votes
Max Talbot 0 votes
Draw 0 votes