May 17, 2006
VS
3rd Period - 19:58
2005-2006 Postseason Season
Voting Results
Zenon Konopka 0% (0 votes)
Jeff State 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)