Ilya Pastukhov

2020-2021 Regular Season Fight Card
Position:
Birthday: Jan 24, 2001
From: Novosibirsk Russia
Height: 6'2"
Weight: 203 lbs.
KHL Fights: 1
Date/Time For Against Opponent
Ilya Pastukhov vs. Vyacheslav Osnovin
01/28/21
2 Pd 18:13
@NOV TRA Vyacheslav Osnovin