April 22, 2022
VS
1st Period - 9:58
2021-2022 Postseason Season
Voting Results
Ian McKinnon 0 votes
Jacob Graves 0 votes
Draw 0 votes