April 30, 2021
VS
3rd Period - 9:58
2020-2021 Postseason Season
Voting Results
Gehrett Sargis 0 votes
Gino Mini 0 votes
Draw 0 votes