December 03, 2020
VS
1st Period - 16:12
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Kirill Vorobev 0 votes
Mikhail Glukhov 0 votes
Draw 0 votes