November 05, 2010
VS
1st Period - 8:02
2010-2011 Regular Season
Voting Results
Jason Goulet 0 votes
Adam Smyth 0 votes
Draw 0 votes