April 25, 1976
VS
3rd Period - 17:47
1975-1976 Postseason Season
Voting Results
Terry O'Reilly 0 votes
Bert Wilson 0 votes
Draw 0 votes