January 25, 2002
VS
3rd Period - 19:56
2001-2002 Regular Season
Voting Results
Brad Boyes 0 votes
Steve Ott 0 votes
Draw 0 votes