February 16, 1985
VS
1st Period - 8:26
1984-1985 Regular Season
Voting Results
Gord Lane 0 votes
Ray Neufeld 0 votes
Draw 0 votes