April 10, 1985
VS
3rd Period - 17:28
1984-1985 Postseason Season
Voting Results
Ryan Walter 0% (0 votes)
Terry O'Reilly 0% (0 votes)
Draw 100% (2 votes)