January 20, 2018
VS
2nd Period - 4:15
2017-2018 Regular Season
Voting Results
Ryan Jasinsky 0 votes
Dustin Henning 0 votes
Draw 0 votes