September 16, 2017
VS
2nd Period - 3:26
2017-2018 Preseason Season
Voting Results
Gianluca Fuoco 0 votes
Ian McKinnon 0 votes
Draw 0 votes