November 25, 2016
VS
2nd Period - 9:29
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Anthony Wojcik 0 votes
Draw 0 votes