October 27, 2016
VS
3rd Period - 9:31
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Ilya Lyubushkin 0 votes
Rob Klinkhammer 0 votes
Draw 0 votes