October 08, 2016
VS
1st Period - 14:44
2016-2017 Regular Season
Voting Results
Viktor Tikhonov 0% (0 votes)
Chay Genoway 0% (0 votes)
Draw 100% (1 votes)