March 04, 2014
VS
2nd Period - 18:26
2013-2014 Regular Season
Voting Results
Vitaly Karamnov 0% (0 votes)
Artem Gareyev 100% (1 votes)
Draw 0% (0 votes)