February 22, 2013
VS
3rd Period - 20:00
2012-2013 Postseason Season
Voting Results
Vadim Khomitski 0 votes
Oskar Osala 0 votes
Draw 0 votes