February 22, 2012
VS
2nd Period - 9:43
2011-2012 Regular Season
Voting Results
Matt Provost 0 votes
Jimmy Oligny 0 votes
Draw 0 votes