March 11, 2005
VS
2nd Period - 10:38
2004-2005 Regular Season
Voting Results
Brad Smyth 0 votes
Wade Skolney 0 votes
Draw 0 votes