April 20, 2023
VS
1st Period - 12:51
2022-2023 Postseason Season
Voting Results
Aiden Sotas 0 votes
Shea Van Olm 0 votes
Draw 0 votes