April 30, 2023
VS
2nd Period - 3:13
2022-2023 Postseason Season
Voting Results
Jacob Graves 0 votes
Cody Caron 0 votes
Draw 0 votes