April 21, 2023
VS
1st Period - 8:22
2022-2023 Postseason Season
Voting Results
Colton Kehler 0 votes
Keaton Jameson 0 votes
Draw 0 votes