May 21, 2022
VS
3rd Period - 11:46
2021-2022 Postseason Season
Voting Results
Marcus Vela 0 votes
Miles Gendron 0 votes
Draw 0 votes