April 15, 2022
VS
3rd Period - 5:38
2021-2022 Regular Season
Voting Results
Kyle Chyzowski 0 votes
Niko Huuhtanen 0 votes
Draw 0 votes