February 18, 2022
VS
2nd Period - 10:14
2021-2022 Regular Season
Voting Results
Steve Leonard 0 votes
Ryan Zuhlsdorf 0 votes
Draw 0 votes