May 15, 2021
VS
2nd Period - 9:20
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Edward Wittchow 0 votes
Nikita Okhotyuk 0 votes
Draw 0 votes