March 21, 2021
VS
1st Period - 19:24
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Edward Wittchow 0 votes
Nikita Okhotyuk 0 votes
Draw 0 votes