February 20, 2021
VS
2nd Period - 3:34
2020-2021 Regular Season
Voting Results
Garrett Milan 0 votes
Kasey Kulczycki 0 votes
Draw 0 votes