February 14, 2020
VS
3rd Period - 0:32
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Tayler Thompson 0 votes
Austin McEneny 0 votes
Draw 0 votes