January 15, 2020
VS
1st Period - 4:42
2019-2020 Regular Season
Voting Results
Anthony Collins 0 votes
Oleg Sosunov 0 votes
Draw 0 votes